Bắt đầu nào!

Lời chào

Michinoku Kensetsu Inc. là một nhà thầu xây dựng dân dụng kể từ khi thành lập ở Yokohama vào năm 1989. 74 năm sau chiến tranh, Nhật Bản đã đạt được sự phát triển kinh tế vượt bậc.
Đặc biệt trong các công trình công cộng, môi trường sống – bao gồm đường xá, cầu cống, cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông, … đã có những thay đổi lớn và tiếp tục duy trì cho đến ngày nay.
Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu mỗi ngày dựa trên triết lý của một công ty được yêu mến như một thành viên của xã hội, cũng như phát triển nguồn nhân lực, cải tiến kỹ thuật và môi trường làm việc nơi chúng tôi có thể làm việc an toàn.
Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành một công ty có thể đáp ứng với môi trường của thời đại và đạt được mục tiêu đó mỗi ngày, vì vậy chúng tôi xin sự hướng dẫn và thông cảm liên tục của bạn.

Masanori Abe, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện